10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας

Verantwortlicher fuer die Webseite

Dionysios Konstantatos

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

Το σχολείο μας

Unsere Schule

Μαθητές

Schueler

Εκπαιδευτικοί

Lehrer

Δραστηριότητες

Aktivitaeten

Συμβούλιο Γονέων

Elternbeirat

Η πόλη μας

Unsere Stadt

Ελληνισμός

Griechentum

Ανακοινώσεις

Information en

PRIVATE VOLKSSCHULE DER REPUBLIK GRIECHENLAND IN NUERNBERG

Striegauer Str.1,  90473 Nuernberg

    Tel: 0049 911 618328    Fax: 0049 911 98862566

E-mail: hellenik_schule@hotmail.com

Ο Ελληνισμός της Νυρεμβέργης

Griechentum in Nuernberg

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Νυρεμβέργης  Αποστόλου Παύλου

Εφημέριος: π. Σωτήρης Τσουρλής

Obere Kanal Str.35, 90429 Nuernberg - 0911/2878282

Κάθε Κυριακή και Εορτή 8:30 - 11:30

Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης

 Πρόεδρος: κ. Διονύσιος Κωνσταντάτος

Adam Klein Str.6, 90429 Nuernberg - 0911/8100460

Ελληνικό Νηπιαγωγείο Νυρεμβέργης

Υπεύθυνη: κ. Δέσποινα Νικολάκη

Sielstr.15, 90429 Nuernber

2ο Δημοτικό Σχολείο Νυρεμβέργης

Αν. Διευθύντρια: κ. Νάκου Σοφία

Glogauer Str 27, 90473 Nuernberg - 0911/861977

Γυμνάσιο Νυρεμβέργης

Αν. Διευθυντής: κ.Καρούλης Αθανάσιοςς.

Striegauer Str. 1, 90473 Nuernberg - 0911/9839789

Λύκειο Νυρεμβέργης

Αν. Διευθυντής: κα. Κολοκοτρώνη 

Striegeuer Str.1 Str. 90473 Nuernberg - 0911/864370

Κρητικός Σύλλογος Νυρεμβέργης

Πρόεδρος: κ. Νικόλαος Λαγουδάκη

Adam-Klein-Str. 6,  90429 Nuernberg

Σύλλογος Ηπειρωτών Νυρεμβέργης και περιχώρων ΔΩΔΩΝΗ

Πρόεδρος: κ.Λαμπρινή Κολιοφώτη

Adam-Klein-Str.6,  90429 Nuernberg

Μακεδονοκός Σύλλογος Νυρεμβέργης ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Πρόεδρος: κ. Αθανάσιος Ξενακίδης

Adam-Klein-Str.6,  90429 Nuernberg

Σύλλογος Θρακιωτών Νυρεμβέργης και περιχώρων  ΟΡΦΕΑΣ

Πρόεδρος: κ. Γεώργιος Δαβουδάνης

Adam-Klein-Str.6,  90429 Nuernberg

Σύλλογος προώθησης αδελφοποίησης Νυρεμβέργης - Kαβάλας ΦΙΛΟΣ

Πρόεδρος: κ. Σωτήρης Ξώγνος

Adam-Klein-Str.6,  90429 Nuernberg

Ενιαίος Σύλλογος Πελοποννησίων και Στερεοελλαδιτών Νυρεμβέργης

Πρόεδρος: κ. Χρήστος Κρέστας

Adam-Klein-Str.6,  90429

Ποντιακός Σύλλογος Νυρεμβέργης ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

Πρόεδρος: κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος

Adam.Klein.Str.6,  90429 Nuernberg

Θεσσαλικός Σύλλογος Νυρεμβέργης και περιχώρων  ΜΕΤΕΩΡΑ

Πρόεδρος: κ. Στέργιος Οικονόμου

Adam-Klein-Str.6, 90429 Nuernberg

Τρικαλινός Λαογραφικός Σύλλογος Σύλλογος Νυρεμβέργης

Πρόεδρος: κ. Αθανάσιος Φλόκας

Adam-Klein-Str.6,  90429 Nuernberg

Ελληνική Καλλητεχνική Λέσχη Νυρεμβέργης

Πρόεδρος: κ. Γρηγόρης Νικηφορίδης

Obere Kanal Str. 28,  90429 Nuernberg - 0911/266498

GLUB ΕΣΤΙΑ - Ομάδα Γυναικών

Πρόεδρος: κ. Λουκία Σκαρλάτου

Adam-Klein-Str.6,  90429 Nuernberg

[hellenik-schule-nuernberg.de] [Schule] [Schueller] [Lehrer] [Veranstaltung] [Elternbeirat] [Griechen] [Nuernberg] [News]