10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας

Verantwortlicher fuer die Webseite

Dionysios Konstantatos

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

Το σχολείο μας

Unsere Schule

Μαθητές

Schueler

Εκπαιδευτικοί

Lehrer

Δραστηριότητες

Aktivitaeten

Συμβούλιο Γονέων

Elternbeirat

Η πόλη μας

Unsere Stadt

Ελληνισμός

Griechentum

Ανακοινώσεις

Information en

PRIVATE VOLKSSCHULE DER REPUBLIK GRIECHENLAND IN NUERNBERG

Striegauer Str.1,  90473 Nuernberg

    Tel: 0049 911 618328    Fax: 0049 911 98862566

E-mail: hellenik_schule@hotmail.com

Συμβούλιο Γονέων

Elternbeirat

Πρόεδρος

Μηλιώνης Γεράσιμος               6b

Αντιπρόεδρος

Μπάζελ Μαρία                        5b

Γραμματέας

Μαριόλης Συμεών                   4a

Ταμίας

Μουγκού Αικατερίνη              3α

Σύμβουλος

Ντούμας Ιωάννης                    1a

Σύμβουλος

Χαλκιά Αθανάσιος                  6a

Σύμβουλος

Χαλκιά Κατερίνα                    2a

   
   
[hellenik-schule-nuernberg.de] [Schule] [Schueller] [Lehrer] [Veranstaltung] [Elternbeirat] [Griechen] [Nuernberg] [News]