10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας

Verantwortlicher fuer die Webseite

Dionysios Konstantatos

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

PRIVATE VOLKSSCHULE DER REPUBLIK GRIECHENLAND IN NUERNBERG

Το σχολείο μας

Unsere Schule

Μαθητές

Striegauer Str.1,  90473 Nuernberg

    Tel: 0049 911 618328    Fax: 0049 911 98862566

E-mail: hellenik_schule@hotmail.com

Schueler

Εκπαιδευτικοί

Lehrer

Δραστηριότητες

Aktivitaeten

Συμβούλιο Γονέων

Elternbeirat

Η πόλη μας

Unsere Stadt

Ελληνισμός

Griechentum

ΚΑΛΩΣ  ΗΛΘΑΤΕ  ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕ ΙΟ  ΜΑΣ

HERZL ICH WILLKOMMEN IN UNSERER SCHULE

Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στο σχολείο μας , να σας δείξουμε την

               όμορφη πόλη μας και τις δραστηριότητές μας .

Το www. hellenik-schule-nuernberg.de

Ανακοινώσεις

δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδέσεων εκτός της ιστοσελίδας του.

Informationen

Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο κι ένα μολύβι μπορούν

                         να αλλέξουν τον κόσμο

                                                                   Μαλάλα

[hellenik-schule-nuernberg.de] [Schule] [Schueller] [Lehrer] [Veranstaltung] [Elternbeirat] [Griechen] [Nuernberg] [News]